ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice licealista@lo-poddebice.pl

150 tysięcy na rozwój Stowarzyszenia „Licealista”

150 tysięcy na rozwój Stowarzyszenia „Licealista”

Miło nam poinformować, że nasze niewielkie stowarzyszenie realizuje długofalowy i kompleksowy program nakierunkowany na własny rozwój. Jako jedna z nielicznych organizacji w Polsce uzyskaliśmy ogromne wsparcie na dalszy rozwój ramach pierwszej edycji PROO, co jest niewątpliwie dużym sukcesem, ale i wyzwaniem.

Nasz projekt „Pasja – Pomysł – Rozwój”  przeszedł dwuetapowy system oceniania i znalazł się wśród 150 dofinansowanych wniosków na prawie cztery tysiące zgłoszonych. PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich realizowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  Wsparcie z PROO ma przyczynić się do rozwoju i budowy silnych organizacji pozarządowych w Polsce.

Co będzie realizowane w ramach projektu Stowarzyszenia „Licealista”?

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021 i odpowiada na główne problemy organizacji. Jego głównym celem jest rozszerzenie wachlarzu działań stowarzyszenia, dotarcie do jak największej grupy odbiorców, budowanie marki organizacji oraz zróżnicowanie źródeł przychodu. Stowarzyszenie stawia na rozwój własnej kadry poprzez organizację cyklu szkoleń dla  członków oraz na poprawę bazy lokalowo – technicznej, stąd duży nacisk położono na zakup nowoczesnego sprzętu.

Dzięki pozyskanej dotacji możliwe będzie zwiększenie potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego, kadrowego oraz narzędziowego Stowarzyszenia „Licealista”, a tym samym wzrosną możliwości realizowania misji statutowej organizacji oraz dalszego rozwoju jako instytucji.

Plan działań na koniec 2019 roku został wypełniony po brzegi:

  • tworzymy całkiem nową stronę www
  • doposażamy organizację w nowoczesny sprzęt do rozszerzenia działalności statutowej
  • rozpoczęliśmy blok szkoleń dla członków stowarzyszenia
  • projektujemy ciekawe materiały promocyjne
  • uzupełniamy braki w wyposażeniu naszego biura
  • inwestujemy w ludzi i ułatwiamy pracę Zarządu

Rok 2020 to także mnóstwo pracy i działań nakierowanych na rozwój misji statutowej organizacji. Trzymajcie kciuki 😉

Wszystko w ramach projektu „Pasja – Pomysł – Rozwój” finansowanego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych na lata 2018-2030 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Kim jesteśmy?

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lokalnej powiatu poddębickiego. Powstała w 2015 roku organizacja w ramach działalności statutowej inicjuje i wspiera projekty edukacyjne realizowane dla uczniów szkół powiatu poddębickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach. Szerzej organizacja może być kojarzona jako organizator charytatywnych maratonów zumby, charytatywnych koncertów dla Moniki Rzepeckiej, akcji kopert życia czy pasów stworzonych w technice 3d, które niedawno pojawiły się w pobliżu poddębickiej szkoły podstawowej.

Stowarzyszenie współpracuje ze szkołami na rzecz wychowania młodzieży oraz aktywizuje uczniów, rodziców i nauczycieli. I to właśnie nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach są założycielami i członkami organizacji.

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel różnorodne działania podwyższające kwalifikacje i wszechstronnie rozwijające uczniów, żeby umożliwić im swobodne poruszanie się po rynku pracy i świadomie wybrać zawód. Stowarzyszenie promuje również edukację zdrowotną, obywatelską, ekologiczną oraz wolontariat. Organizacja wdraża i rozpowszechnia nowe rozwiązania edukacyjne i technologiczne w praktyce szkolnej oraz rozpowszechnia zdrowy styl życia.

 

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *