ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice licealista@lo-poddebice.pl
Dzień Społecznika za nami

Dzień Społecznika za nami

20 września odbył się po raz pierwszy Dzień Społecznika na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach. Było wesoło, radośnie, informacyjnie i inspirująco 😉 a podziękowania trafiły do wielu osób. Organizacja wydarzenia miała na celu przeciwdziałać problemowi niskiego zaangażowania społecznego oraz promować różnego rodzaju organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Spotkanie było okazją do zaprezentowania przez młodzież poddębickiego liceum sześciu inicjatyw zrealizowanych w ramach rocznego projektu „Liderzy Młodzieżowi w CZIPS” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Licealista”, a dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podczas Dnia Społecznika młodzież powiatu poddębickiego poznała organizacje lokalne o różnych profilach, wzięła udział w różnorodnych warsztatach dotyczących pracy wolontariusza prowadzonych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji oraz uzyskała informacje o możliwości zaangażowania się w formie wolontariatu w działania instytucji regionu. Młodzież uzyskała informacje, w jaki sposób można angażować się społecznie jako wolontariusz, jakie są podstawy prawne i na co zwracać uwagę będąc wolontariuszem, dlaczego warto pomagać i w jaki sposób można przejąć inicjatywę i samemu zacząć zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Młodzież dowiedziała się o misji i celach Stowarzyszenia „Licealista” oraz zadaniach CZIPS (Centrum Zarządzania Inicjatywami i Partycypacji Społecznej), które powstało na terenie liceum dzięki dotacji ze środków FIO. CZIPS to nowoczesne miejsce, gdzie młodzież powiatu poddębickiego diagnozuje lokalne potrzeby i tworzy własne projekty oddolne. Poza tym uczestnicy Dnia Społecznika mieli możliwość spotkania wielu ciekawych osób, które na co dzień w swojej pracy angażują się społecznie. Organizatorzy dziękują przedstawicielom Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Poddębickiemu Domu Kultury i Sportu, Instytutowi Nowych Technologii, Związku Głuchych Oddział Łódź, Stowarzyszeniu „Przyjaciele Bałdrzychowa”, Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne Ja – Ty –My oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Stowarzyszenie Licealista planuje przy współpracy z Liceum w...

Zapraszamy na Dzień Społecznika

Mamy przyjemność zaprosić na obchody Dnia Społecznika, które odbędą się na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach 20 września 2019 r. o godz. 10:00. Organizacja wydarzenia ma przeciwdziałać problemowi niskiego zaangażowania społecznego oraz promować różnego rodzaju organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Spotkanie będzie także okazją do zaprezentowania przez młodzież poddębickiego liceum sześciu inicjatyw zrealizowanych w ramach rocznego projektu „Liderzy Młodzieżowi w CZIPS” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Licealista”, a dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podczas Dnia Społecznika młodzież powiatu poddębickiego pozna organizacje o różnych profilach, weźmie udział w warsztatach dotyczących pracy wolontariusza oraz uzyska informacje o możliwości zaangażowania się w formie wolontariatu w działania instytucji regionu....

Trwa obóz strzelecki

Trwa obóz strzelecki zorganizowany dla klas o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach. Za 20 -osobową grupą młodzieży już ćwiczenia z musztry, przygotowania do strzelania, budowa i prezentacja, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej. Od jutra ćwiczenia praktyczne na strzelnicy 🙂 Projekt naszego Stowarzyszenia „Wielokierunkowy rozwój klasy mundurowej” dofinansowany ze środków Ministra Obrony...
Nowy projekt dla klasy mundurowej

Nowy projekt dla klasy mundurowej

Podpisaliśmy w Warszawie umowę na realizację nowego projektu ze środków Ministra Obrony Narodowej pn. „Wielokierunkowy rozwój klasy mundurowej” adresowanego do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach. Głównym celem projektu jest poprawa sprawności fizycznej młodzieży poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć i wyjazdów.  Uczestnicy wezmą udział w 5-dniowym obozie (40 h dydakt.), przez co udoskonalą umiejętności strzeleckie i zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań w służbach mundurowych (musztra, regulaminy wojskowe). Beneficjenci projektu rozwiną umiejętności z zakresu terenoznawstwa i biegu na orientację. Poprzez udział w zajęciach z wykładowcami Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie  poszerzą swoją wiedzę z tematyki wojskowości i poznają najnowszy sprzęt wojskowy. Natomiast zajęcia terenowe z instruktorami Związku Strzeleckiego wyposażą młodzież w praktyczne umiejętności proobronne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w terenie, taktyki piechoty i zasad walki lekkiej piechoty. Młodzież zostanie przygotowana do udziału z zawodach „Orientuj się i licz” (wrzesień 2019) , Ogólnopolskich Zawodów Sportowo – Obronnych „Sprawni jak Żołnierze” (maj 2020) oraz zawodów strzeleckich „Trójbój Strzelecki” (listopad...
Maria Konopnicka dzieciom oraz Akademia Ciekawej Chemii

Maria Konopnicka dzieciom oraz Akademia Ciekawej Chemii

Gościliśmy Przedszkole w Uniejowie oraz Szkołę Podstawową w Poddębicach. Takiego entuzjazmu, wybuchu radości i zaangażowania chyba nikt z nas się nie spodziewał 🙂 Uczestnicy projektu „Liderzy Młodzieżowi w CZIPS” realizowanego przez Stowarzyszenie „Licealista” przeprowadzili dziś kolorowe zajęcia z „Ciekawej Chemii”, a raczej z magicznego świata chemii. Kolejna grupa natomiast promowała postać Marii Konopnickiej poprzez czytanie jej poezji oraz świetną zabawę. Sama Maria Konopnicka pojawiła się na zajęciach 😉 Przyśpieszyliśmy zatem trochę Dzień Dziecka, to jeszcze nie koniec naszych działań! Wszystkie akcje możliwe dzięki dofinansowaniu Programu Fundusz Inicjatyw...