ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice licealista@lo-poddebice.pl

Bezpieczny senior w powiecie poddębickim

Kolejny projekt kierujemy przede wszystkim do starszych mieszkańców powiatu poddębickiego. Wiemy, że w przypadku sytuacji zagrożenia życia, szybka informacja na temat chorób i przyjmowanych lekarstw przekazana personelowi medycznemu ma kluczowe znaczenie. Nasz projekt przewiduje bezpłatne przekazywanie pakietów kopert życia, które będą pełnić rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby. Prawidłowo wypełniona karta umieszczona w widocznym miejscu może pomóc uratować życie w przypadku interwencji medycznej. Koperta życia składa się z karty informacyjnej dla służb ratowniczych (z wykazem najważniejszych przebytych chorób, przyjmowanych leków, uczuleń, kontaktem do najbliższych oraz podpisem lekarza), naklejki oraz ulotki o projekcie.

System kopert życia funkcjonuje już w wielu polskich i zagranicznych miastach. Przyjęło się, że formularz z informacją o chorobach i przyjmowanych lekach trzymany jest przez samotne osoby w … lodówce. Dlaczego akurat tam? Ponieważ jest to sprzęt obecny w każdym domu i taki, do którego ratownicy medyczni trafią bez problemu.

Taka koperta to ułatwienie dla służb ratowniczych, gdy nie ma kontaktu z pacjentem lub osoba wzywająca pomoc nie zna przebiegu leczenia osoby potrzebującej.
W kopercie może znajdować się wskazówka, co jest przyczyną interwencji medycznej. Każdy kto odbierze pakiet, otrzyma także naklejkę informacyjną do umieszczenia na lodówce.

Poprzez działania projektu „Bezpieczny senior w powiecie poddębickim” dofinansowanego ze środków zadania Grant na lepszy start 2017 współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pragniemy podnosić poziom świadomości osób starszych na temat swojego zdrowia oraz uwrażliwiać społeczność lokalną na potrzeby osób samotnych. Liczymy, że obecność kopert życia w domach osób pozbawionych codziennej opieki najbliższych przyczyni się do ochrony ich zdrowia oraz wzrostu jakości udzielanej pomocy medycznej.

Zapraszamy seniorów, ale też osoby, które mają w swoim otoczeniu osoby samotnie mieszkające po odbiór bezpłatnych pakietów. Można wypełnić je samemu lub z pomocą lekarza. To tylko chwila pracy, a może uratować życie!

 

Patronat nad projektem objął Starosta Powiatu Poddębickiego Pan Ryszard Rytter, a w rozpowszechnianie pakietów włączyło się wiele lokalnych instytucji oraz społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach.

Pakiety można będzie odbierać na stoisku Liceum w Poddębicach podczas VI Dożynek Powiatu Poddębickiego oraz w kilku punktach na terenie powiatu – ich lista dostępna będzie wkrótce na stronie Stowarzyszenia Licealista

Gdzie mogę odebrać bezpłatnie Kopertę życia? / lista na bieżąco aktualizowana/


Gmina Poddębice:

 • Apteka Przy Szpitalu, ul. Mickiewcza, Poddębice
 • Apteka „Przy Łęczyckiej”, ul. Łęczycka, Poddębice
 • NZOZ „MOŻ-MED”, ul. Miła, Poddębice
 • Poddębickie Centrum Zdrowia, ul. Mickiewicza, Poddębice
 • Ośrodek Zdrowia s.c., ul. Zielona, Poddębice
 • Apteka „Północna”, ul. Północna, Poddębice
 • Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawnościach, ul. Łęczycka, Poddębice
 • Biblioteka Pedagogiczna, Filia Poddębice, ul. Narutowicza, Poddębice
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Narutowicza, Poddębice
 • Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza, Poddębice
 • Stowarzyszenie Bałdrzychowianie, Bałdrzychów
 • Punkt Apteczny, Niemysłów
 • NZOZ „Ośrodek Zdrowia”, Niemysłów
 • Sklep Spożywczy, Niemysłów

Gmina Uniejów:

 • NZOZ „MAR-MED”, ul. Dąbska, Uniejów

Gmina Zadzim:

 • SPZOZ w Zadzimiu
 • Apteka „Parkowa”, Zadzim

Gmina Wartkowice:

 • Dom Pomocy Społecznej, Gostków

Gmina Pęczniew:

 • NZOZ Ośrodek Zdrowia, ul. Sportowa, Pęczniew

 

Projekt w mediach

Dziennik Łódzki, 29 września 2017

Biuletyn Starostwa Powiatowego w Poddębicach 5 (36) 2017

Nad Wartą, 4-10 października 2017

Aktualności

Dzień Społecznika za nami

Dzień Społecznika za nami

20 września odbył się po raz pierwszy Dzień Społecznika na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach. Było wesoło, radośnie, informacyjnie i inspirująco 😉 a podziękowania trafiły do wielu osób.

read more…

Zapraszamy na Dzień Społecznika

Mamy przyjemność zaprosić na obchody Dnia Społecznika, które odbędą się na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach 20 września 2019 r. o godz. 10:00. Organizacja wydarzenia ma przeciwdziałać problemowi niskiego zaangażowania społecznego oraz promować różnego rodzaju organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności.

read more…

Trwa obóz strzelecki

Trwa obóz strzelecki zorganizowany dla klas o profilu mundurowym Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach.

read more…

Nowy projekt dla klasy mundurowej

Nowy projekt dla klasy mundurowej

Podpisaliśmy w Warszawie umowę na realizację nowego projektu ze środków Ministra Obrony Narodowej pn. „Wielokierunkowy rozwój klasy mundurowej” adresowanego do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.

read more…