ul. Mickiewicza 13/15, 99-200 Poddębice licealista@lo-poddebice.pl

Bezpieczny senior w powiecie poddębickim

Kolejny projekt kierujemy przede wszystkim do starszych mieszkańców powiatu poddębickiego. Wiemy, że w przypadku sytuacji zagrożenia życia, szybka informacja na temat chorób i przyjmowanych lekarstw przekazana personelowi medycznemu ma kluczowe znaczenie. Nasz projekt przewiduje bezpłatne przekazywanie pakietów kopert życia, które będą pełnić rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby. Prawidłowo wypełniona karta umieszczona w widocznym miejscu może pomóc uratować życie w przypadku interwencji medycznej. Koperta życia składa się z karty informacyjnej dla służb ratowniczych (z wykazem najważniejszych przebytych chorób, przyjmowanych leków, uczuleń, kontaktem do najbliższych oraz podpisem lekarza), naklejki oraz ulotki o projekcie.

System kopert życia funkcjonuje już w wielu polskich i zagranicznych miastach. Przyjęło się, że formularz z informacją o chorobach i przyjmowanych lekach trzymany jest przez samotne osoby w … lodówce. Dlaczego akurat tam? Ponieważ jest to sprzęt obecny w każdym domu i taki, do którego ratownicy medyczni trafią bez problemu.

Taka koperta to ułatwienie dla służb ratowniczych, gdy nie ma kontaktu z pacjentem lub osoba wzywająca pomoc nie zna przebiegu leczenia osoby potrzebującej.
W kopercie może znajdować się wskazówka, co jest przyczyną interwencji medycznej. Każdy kto odbierze pakiet, otrzyma także naklejkę informacyjną do umieszczenia na lodówce.

Poprzez działania projektu „Bezpieczny senior w powiecie poddębickim” dofinansowanego ze środków zadania Grant na lepszy start 2017 współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pragniemy podnosić poziom świadomości osób starszych na temat swojego zdrowia oraz uwrażliwiać społeczność lokalną na potrzeby osób samotnych. Liczymy, że obecność kopert życia w domach osób pozbawionych codziennej opieki najbliższych przyczyni się do ochrony ich zdrowia oraz wzrostu jakości udzielanej pomocy medycznej.

Zapraszamy seniorów, ale też osoby, które mają w swoim otoczeniu osoby samotnie mieszkające po odbiór bezpłatnych pakietów. Można wypełnić je samemu lub z pomocą lekarza. To tylko chwila pracy, a może uratować życie!

 

Patronat nad projektem objął Starosta Powiatu Poddębickiego Pan Ryszard Rytter, a w rozpowszechnianie pakietów włączyło się wiele lokalnych instytucji oraz społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach.

Pakiety można będzie odbierać na stoisku Liceum w Poddębicach podczas VI Dożynek Powiatu Poddębickiego oraz w kilku punktach na terenie powiatu – ich lista dostępna będzie wkrótce na stronie Stowarzyszenia Licealista

Gdzie mogę odebrać bezpłatnie Kopertę życia? / lista na bieżąco aktualizowana/


Gmina Poddębice:

 • Apteka Przy Szpitalu, ul. Mickiewcza, Poddębice
 • Apteka „Przy Łęczyckiej”, ul. Łęczycka, Poddębice
 • NZOZ „MOŻ-MED”, ul. Miła, Poddębice
 • Poddębickie Centrum Zdrowia, ul. Mickiewicza, Poddębice
 • Ośrodek Zdrowia s.c., ul. Zielona, Poddębice
 • Apteka „Północna”, ul. Północna, Poddębice
 • Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawnościach, ul. Łęczycka, Poddębice
 • Biblioteka Pedagogiczna, Filia Poddębice, ul. Narutowicza, Poddębice
 • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Narutowicza, Poddębice
 • Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza, Poddębice
 • Stowarzyszenie Bałdrzychowianie, Bałdrzychów
 • Punkt Apteczny, Niemysłów
 • NZOZ „Ośrodek Zdrowia”, Niemysłów
 • Sklep Spożywczy, Niemysłów

Gmina Uniejów:

 • NZOZ „MAR-MED”, ul. Dąbska, Uniejów

Gmina Zadzim:

 • SPZOZ w Zadzimiu
 • Apteka „Parkowa”, Zadzim

Gmina Wartkowice:

 • Dom Pomocy Społecznej, Gostków

Gmina Pęczniew:

 • NZOZ Ośrodek Zdrowia, ul. Sportowa, Pęczniew

 

Projekt w mediach

Dziennik Łódzki, 29 września 2017

Biuletyn Starostwa Powiatowego w Poddębicach 5 (36) 2017

Nad Wartą, 4-10 października 2017

Aktualności

Koperta życia

Kolejny projekt kierujemy przede wszystkim do starszych mieszkańców powiatu poddębickiego. Wiemy, że w przypadku sytuacji zagrożenia życia, szybka informacja na temat chorób i przyjmowanych lekarstw przekazana personelowi medycznemu ma kluczowe znaczenie.

read more…

Ruszył projekt dla uczniów profilu wojskowego

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Klasa mundurowa przyszłością wojska” ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej. Uczniowie profilu wojskowego LO Poddębice zostali poddani międzynarodowemu testowi sprawnościowemu.

read more…

Programowanie dla gimnazjalistów

W ramach projektu „Zaprogramowani na sukces” prowadzimy zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów powiatu poddębickiego. Za nami już kilka warsztatów, a uśmiech i zadowolenie świadczą, że  uczestnicy oceniają je pozytywnie 😉

 

 

read more…