ul. Łęczycka 13/15, 99-200 Poddębice licealista@lo-poddebice.pl

Dzień Społecznika za nami

Dzień Społecznika za nami

20 września odbył się po raz pierwszy Dzień Społecznika na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Poddębicach. Było wesoło, radośnie, informacyjnie i inspirująco 😉 a podziękowania trafiły do wielu osób.

Organizacja wydarzenia miała na celu przeciwdziałać problemowi niskiego zaangażowania społecznego oraz promować różnego rodzaju organizacje działające na rzecz lokalnych społeczności. Spotkanie było okazją do zaprezentowania przez młodzież poddębickiego liceum sześciu inicjatyw zrealizowanych w ramach rocznego projektu „Liderzy Młodzieżowi w CZIPS” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Licealista”, a dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podczas Dnia Społecznika młodzież powiatu poddębickiego poznała organizacje lokalne o różnych profilach, wzięła udział w różnorodnych warsztatach dotyczących pracy wolontariusza prowadzonych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji oraz uzyskała informacje o możliwości zaangażowania się w formie wolontariatu w działania instytucji regionu. Młodzież uzyskała informacje, w jaki sposób można angażować się społecznie jako wolontariusz, jakie są podstawy prawne i na co zwracać uwagę będąc wolontariuszem, dlaczego warto pomagać i w jaki sposób można przejąć inicjatywę i samemu zacząć zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Młodzież dowiedziała się o misji i celach Stowarzyszenia „Licealista” oraz zadaniach CZIPS (Centrum Zarządzania Inicjatywami i Partycypacji Społecznej), które powstało na terenie liceum dzięki dotacji ze środków FIO. CZIPS to nowoczesne miejsce, gdzie młodzież powiatu poddębickiego diagnozuje lokalne potrzeby i tworzy własne projekty oddolne.

Poza tym uczestnicy Dnia Społecznika mieli możliwość spotkania wielu ciekawych osób, które na co dzień w swojej pracy angażują się społecznie. Organizatorzy dziękują przedstawicielom Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Poddębickiemu Domu Kultury i Sportu, Instytutowi Nowych Technologii, Związku Głuchych Oddział Łódź, Stowarzyszeniu „Przyjaciele Bałdrzychowa”, Stowarzyszeniu Wsparcie Społeczne Ja – Ty –My oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi.

Stowarzyszenie Licealista planuje przy współpracy z Liceum w Poddębicach wpisać organizację Dnia Społecznika na stałe w kalendarz wydarzeń szkolnych i lokalnych.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *